گزارش یکی از شاهدان از تظاهرات امروز تهران

 

از بامداد امروز نیروهای ضد شورش برای مقابله با مردم در ورزشگاه شیرودی ( امجدیه ) پنهان شده بودند . نیروی انتظامی و لباس شخصی ها هم با مسدود کردن کوچه ها و فرعی های منتهی به خیابان کریمخان ، کل گذرگاه های این منطقه را به اشغال خود درآورده بودند ؛ که همین امر ، التهاب زیر پوستی را در این منطقه نشان می داد .

 

امروز در میان سرکوبگران ِ مردم آزادیخواه ، جوانان چهارده پانزده ساله هم به چشم می خورد که از سوی قوای سرکوبگر به کار گرفته شده اند . این گروه نو جوان که پیدا نیست چرا و چگونه به این میدان آورده شده اند با داشتن کلاهخود و باتوم ، بیرحمانه مردم را مورد ضرب و شتم قرار می دهند . فاطی کماندو ها هم اینبار مسلح به باتوم برای مقابله آماده شده اند که با اشاره سرکرده های خود به موقع وارد زد و خورد با مردم شوند ؛ که شدند.

 

پس از حضور مردم و سردادن شعارها ضد رژیم استبدادی ، بسیجی ها و لباس شخصی ها پیاده و سوار بر موتورسیکلت به جان مردم افتادند تا آن ها را پراکنده کنند . اجیر شدگان باند ولایت فقیه با تسمه های چرمی که مخصوص کامیون هاست ، مردم را مورد حمله قرار می دادند ؛ و با شلیک گاز اشک آور کوشیدند تا آنان را متفرق کنند .

 

تمامی این مزدوران به ماسک های مخصوص ضد گاز مجهزند ، ولی نیرو های انتظامی از این امکان بی بهره اند و همین موجب نارضایتی این نیروهاست . اعتراض این نیروها را می توان در قالب حمایت پنهان از مردم دید . شخصا چند مورد از این حمایت را به چشم دیدم .

 

چهره شهر دقیقا به روزهای بهمن ماه هزار و سیصد و پنجاه و هفت شباهت دارد . مردم در خانه ها را باز می کنند و بی اعتنا به تهدید نیروهای سرکوبگر ، گریختگان از چنگال وحشی های بسیجی را به خانه راه می دهند .

 

نکته جالب آن است که مردم به همان سلاحی پناه برده اند که این رژیم عمری برایش تبلیغ کرده و از بام تا شام انتفاضه انتفاضه نموده است . مردم با سنگ پاسخ این همه بیرحمی را می دهند .

 

منطقه کریمخان ، هفت تیر ، تخت طاووس ، دو راهی یوسف آباد غرق در دود و گاز اشک آور است . ولی مردم دلیرانه پایداری می کنند .

 

با تجربه های چنین جنبش هایی ، پیش بینی می کنند که رویداد امروز و حضور مردم در خیابان ها به این آسانی ها قابل سرکوب نیست .

 

مردم انتفاضه ایرانی را بر علیه خونخواران ولایت فقیه ای آغازیده اند . باید که به این موج پیوست تا دشمن خانگی از میان برداشته شود.