بازگشت به صفحه اصلی

در روز 18 تیر خیابانها از آن ماست، فتح شان باید کرد!

 

 "مهران کامکار"

 

بااین رژیم تا دندان مسلح و مرتجع نمی شود حرف از انسانیت و تظاهرات مسالمت آمیز زد. اینها از روز اول به قدرت رسیدنشان بر روی مردم شمشیر کشیدند. از 30 خرداد 1360 به دستور خمینی و دارو دسته اش شروع به دستگیری و  سرکوب و شکنجه و زندانی کردن و اعدام جوانان و آزادیخواهان ایرانی کردند و چند میلیون ایرانی را آواره کشورهای خارجه نمودند و  زندگی خانواده ها  را به گروگان گرفتند و صدای هر اعتراض به حق را با زندان و تهدید، چماق و شکنج و اعدام دادند.  در طول این حکومت ننگین 30 ساله شان به اندازه تاریخ چند هزار ساله ایران، ایرانی را آواره، دستگیر، شکنجه و اعدام  و برسرش کوبیدند. و اگر امروز نجنبیم و از این فرصت بوجود آمده استفاده نکنیم، و  اگر جلوی این وحشی های مرتجع و ماقبل تاریخی قرار نگیریم و از خودمان مقاومت نشان ندهیم، لااقل زندگی 10 نسل دیگر ایرانی را به سیاهی کشانده خواهد شد!

 

 30 سال است که حکومت ارتجاعی شان را به ضرب گلوله و به شهادت رساندن هزاران هزار جوان بی گناه سر پا نگاه داشته اند. به اسم دین و اجرای قوانین آن زندگی مردم را تبدیل به جهنم کرده اند. هم اکنون جوانان ایرانی پولی برای ازدواج ندارند، کار ندارند، حق داشتن یک رابطه آزاد را ندارند، حق گوش کردن به موزیک دلخواهشان را ندارند، حق انتخاب عقیده اي به غیر از عقیده اسلامی ندارند، حق بیان افکارشان را ندارند، حق پوشیدن لباس دلخواهشان را ندارند، و با انواع مختلف ممنوعیت ها روزانه درگیر هستند.

 

 زندانها یشان پر از زندانیان بی گناه است و مرتبا زندا نهای مدرن و جدید می سازند، اعتیاد در ایران بیداد میکند، تورم و گرانی بیداد میکند، آمار طلاق به بالا ترین میزان ممکن رسیده است، زنان و دختران جوان  ایرانی  از روی ناچاری به کار تن فروشی در ایران و دیگر کشو رهای عربی حوزه خلیج فارس روی آورده اند، هیچ امنیتی برای هیچ کسی نیست،  و دائما شعار مرگ بر این و مرگ بر اون شنیده میشود.

 

 رسیدن به خوشبختی  سرابی برای ما ایرانیان  شده است. از هر طرفی بوی خون و باروت به مشام میرسد. اما از آنطرف خودشان و مزدورانشان در ناز و نعمت زندگی می کنند. و  به اتکاء به قوانین مذهبی صدای هر مخالفی را در نطفه خفه می کنند.

 

 اما امروز شرایط تغییر کرده است و مردم ایران بیدار شده اند و دیگر نمی توانند به این همه ذلت و حقارت تحمیلی تن حکومت اسلامی تن در دهند. ایرانی جماعت می خواهد که یک بار برای همیشه تکلیفش را باآینده کشورش معلوم کند. می خواهد یکبار برای همیشه از شر امثال خامنه اي، احمدی نژاد، شاهرودی، سردار رادان، سپاه و بسیج و نیروهای مزدور رژیم خون و جنایت آسوده شود.

 

و به نظر من تنها راه ممکن برای رسیدن به این هدف بزرگ و رسیدن به آزادی و خلاصی از شر همه این بدبختی ها رویا روي با رژیم است. رسیدن به آزادی تاوان دارد و  و ظیفه ما ایرانی ها است که  یکبار برای همیشه خودمان را از شر تمام عقب ماندگی ها خلاص کنیم و در نهایت نیز ایرانی را بسازیم، آباد، آزاد و نمونه کشوری دمکراتیک در دنیا.

 

 ما ایرانی ها این توان را داریم که نمونه آزادگی و انسانیت در جهان باشیم و نه نمونه کشورهای حامی تروریست! در روز 18 تیر فرصتی است تاریخی که تا قدرت واقعی خودمان را به علی خامنه اي دیکتاتور و حامیانش نشان دهیم!

 

زنده باد آزادی مردم ایران

مرگ بر دیکتاتور