بازگشت به صفحه اصلی

ویدیو کلیپ ها ی مربوط به ٨ مارس


ویدیو کلیپ ٨ مارس(١٨ اسفند) ٢٠٠٩روز جهانی زن، کاری از سینا شهبازی عضو حزب کمونیست کارگری ایران... ادامه

ویدیو کلیپ آزار و اذیت زنان ایرانی، توسط ماموران مزدور رژیم جمهوری اسلامی ایران، و شعار مرگ بر نیروی انتظامی و ... ادامه

سرود یاران ـ  خواننده : فیروزه فرهی  بمناسبت ٨ مارس(١٨ اسفند) ٢٠٠٩ روز جهانی زن...           

گرامی باد 8 مارس روز جهانی زن 

به همه زنان و مردان کارگر و مبارز در راه سوسیالیسم و آزادی...

 

 مارش روز جهانی زن، برلین... ادامه

 

   
   
   
   
   

بازگشت به صفحه اصلی