بازگشت به صفحه اصلی

www.equal-rights-now.com

به علیه تبعیض بپیوندید ـ برگ عضویت و حمایت

   اطلاعیه ها 


در بزرگداشت خاطره قربانیان جنایات جمهوری اسلامی


سخنراني مينا احدي در دانشگاه و در چند مدرسه در شهر دالاس آمريكا


کنفرانس مطبوعاتي به دعوت جامعه بين المللي حقوق بشر در شهر کلن آلمان