بازگشت به صفحه اصلی                      

علیه تبعیض
سازمان دفاع از حقوق زن در ایران

 

 

  

مینا احدی: پیام به مهوش و بیژن عزیز به مناسبت اولین سالگرد اعدام فرزندان عزیز آنها عبدالله و محمد فتحی

 

پیام به مهوش و بیژن عزیز به مناسبت
اولین سالگرد اعدام فرزندان عزیز آنها عبدالله و محمد فتحی

 


 

کدام کلمه و کدام شعر میتواند غم و درد عمیق و جانکاه پدر و مادری را بیان کند٬ که عزیزترین کسان آنها به دست جلادان به قتل میرسند. کدام اشک و آه میتواند تسکینی بر دلهای غمگین والدینی باشد که در مقابل چشمان آنها و در روز روشن عزیزانشان را پای چوبه دار میبرند و در کمال وقاحت و سبعیت آنها را به قتل میرسانند.

امروز ٬ اولین سالگرد اعدام محمد و عبدالله فتحی است. روزی سیاه در تاریخ حکومت اسلامی ایران٬ و روزی مهم در تاریخ مبارزه علیه اعدام.

مادر دردمند این دو جوان٬ مهوش علاسوندی٬ با حضور در زندان و بعد از اینکه لحظاتی توانست عزیزترین کسان خود را در آغوش گرفته و از آنها برای همیشه وداع کند٬ در مقابل در زندان٬ با صدای بلند به زندانبانان پاسخ داد که روزی بساط ظلم و بیداد و بساط خونریزی و جنایت آنها ویران خواهد شد. او به کسانی که گریه میکردند٬ گفت در مقابل جلادان گریه نکنید٬ خشم و نفرت خود را علیه این دستگاه جنایت ابراز کنید!

 

 


 

مردم آزاده شاهین شهر و اصفهان و هر آن کسی که توانست خود را به مراسم تدفین این دو جوان برساند٬ یک صحنه باشکوه از خشم و انزجار مردم علیه فاشیست های اسلامی را به نمایش گذاشتند که کاخ خامنه ای و جلادان دیگر را به لرزه در آورد. سرود زندگی ٬ سرود اعتراض و مبارزه٬ سرود نفرت از جانیان و حاکمین اسلامی در مسیر راهپیمایی خوانده شد و صدای مادر محمد وعبدالله که با خشم و نفرت اعلام کرد که خامنه ای دیگر نمیتواند به راحتی روز را به شب برساند و روزی همین مردم این جلادان و در راس آنها خامنه ای و سران حکومت اسلامی را دستگیر و محاکمه خواهند کرد٬ در گوشهای جلادان طنین انداز شد.

اعدام وحشیانه ترین و بیرحمانه ترین رفتار با انسانها است. اعدام اسم تلطیف شده٬ قتل سازمان یافته توسط دولتها و جلادان حکومتی است. این حکومت با اعدام هزاران نفر٬ تقریبا همه مردم ایران را داغدار کرده و همه مردم ایران یا یکی از افراد خانواده خود را و یا دوست و آشنایی را می شناسند که به دست این جلادان به قتل رسیده است.

برای حکومتی که از روز اول٬ وصله ناجور به تن جامعه بوده و بتدریج در مقابل خود نسلی جوان را دید که هیچ نقطه ای و هیچ قسمتی از این حکومت را با قوانین و مذهب و مقررات و فرهنگ و رنگ و بویش را قبول ندارد٬ اعدام یک وسیله مهم نجات حکومت و یک ستون اصلی اتکا برای این حکومت بود.

محمد و عبدالله نسل جوانی بودند که چشم خود را باز کرده و این حکومت و این بساط چاپیدن و ظلم لمپن های اسلامی را دیده بودند و از آنها ترسی نداشتند. آنها از زندگی همه آنرا میخواستند و در مقابل خود دینازورها و فسیلی های کثافت و فاسدی را می دیدند که با شمشیر خدا و اسلام و پیغمبر٬ هر آنچه نشانی از دوستی ومودت و زندگی و عشق و شادی بود٬ را نشانه رفته بودند.

عصیان و اعتراض این نسل٬ حکومت اسلامی را هنوز که در قدرت هست٬ به زانو در آورده و آنها را عاجز و مستاصل کرده ٬ و دور نیست روزی که نسل جوان در ایران٬ با طغیان و اعتراض خود حکومت جنایت و وقاحت اسلامی را سرنگون کرده و یاد همه جانباختگان و اعدام شدگان را برای همیشه گرامی خواهد داشت.

در اولین سالگرد اعدام محمد و عبدالله به بیژن و مهوش عزیز برای استقامت و پایداری و دفاع سرسختانه آنها از آزادی و عدالت اجتماعی و مبارزه سرسختانه آنها علیه حکومت اسلامی ایران درود میفرستم و دست آنها را می فشارم.زنده باد یاد عزیز محمد و عبدالله فتحی


مرگ بر جمهوری اسلامی

مینا احدی

کلن ۱۷ ماه مه ۲۰۱۲


         

 

بازگشت به صفحه اصلی