بازگشت به صفحه اصلی

علیه تبعیض
سازمان دفاع از حقوق زن در ایران

 

 

 

قاتلين مردم ايران را از نهادهاي بين المللي اخراج کنيد!

 

 

شنبه در رضاييه يک نفر در خيابان اعدام شد٬ يکشنبه در پارک هنرمندان تهران دو جوان گريان و وحشت زده را کشتند.

 

 

روز شنبه در رضاييه در ملا عام يک نفر را اعدام کردند. اين بار از ترس تعرض مردم٬ در رسانه هايشان نوشتند نيروي انتظامي تمام منطقه را قرق کرده بود و حتي در پشت بام هاي مشرف بر محل اعدام مستقر شده بود.

در تهران دو جوان را که اسم آنها را "زورگير" گذاشته اند٬ در حاليکه از وحشت اشک ميريختند٬ با سبعيت اعدام کردند. يکي از اين دو جوان٬ در آخرين لحظات تقاضاي آب کرد و رسانه هاي حکومتي از اينکه در ابتدا به او آب دادند و سپس طناب " سفيد" را به گردن آنها انداختند٬ با شوق و شعف گزارش داده اند. اما حتي همان رسانه هاي وابسته به حکومت و سپاه و پاسداران و جنايتکاران نيز مجبور شده اند٬ بنويسند که مردم از اينکه محل اجراي حکم پارک هنرمندان بود٬ اعتراض داشتند. يا اينکه از ميان جمعيت حاضر در محل٬ اسم محکومين به اعدام فرياد زده ميشد و خواهان عدم اجراي حکم ميشدند٬ گزارش داده اند. سايت فارس مينويسد افراد خانواده اعدام شدگان در ميان جمعيت شلوغ ميکردند و با صداي بلند اعداميان را صدا ميزدند.جنايتکاران به وجد آمده اند!

 


جنايتکاران از اينکه رييس به اصطلاح قوه قضاييه اشان در يک چشم بهم زدن در رسانه ها اعلام کرد که در اعلام محاربه بودن يک فرد "سلاح سرد و گرم" فرقي ندارد و همه محاربند و اعدام ميشوند٬ به شوق ميايند و با آب و تاب از اينکه اجازه دارند بيشتر بکشند٬ مينويسند:


فارس نيوز: جانشین فرمانده ناجا در روز 25 آذر و همزمان با دستگیری تمامی اعضای باند زورگیری در خصوص مصاحبه رییس قوه قضاییه در بحث برخورد با اشرار گفت: بنده و فرمانده ناجا بعد از مصاحبه آیت‌الله لاریجانی بسیار به وجد آمدیم.

 

اين پرونده بايد بررسي شود چرا که شاکي خصوصي در دادگاه اعلام کرد که خواهان اعدام نيست و اينرا در رسانه هاي خودشان نوشتند. گزارش فارس نيوز از اعدام در روز يکشنبه البته اين بخش را حذف کرده و با آب و تاب از ترس و وحشت شاکي خصوصي نوشته و ادامه نداده است که اين خانواده محترم و انسان دوست گفتند که ما با اعدام مخالفيم! گفتند به علل اين واقعه رسيدگي کنيد!


در جريان اين پرونده رسانه هاي حکومت نوشتند هيچ وکيلي حاضر نشد از اين " اشرار" دفاع کند!!


لابد وکلا حدس ميزنند که در جريان دادگاه ممکنست خودشان بهمراه متهم به داخل زندان برده شوند و چند سالي را در کنار دهها وکيل زنداني اسير حکومت فاشيست هاي آدمخوار حاکم بر ايران شوند.

با وجود سانسور و خفقان در ايران اخبار اعتراضات مردم در همان محل اعدامها حتي از رسانه هاي حکومتي منعکس ميشود.


رسانه هاي حکومتي مصاحبه با چند نفر در محل را نشان ميدهد که مردمي که در محل هستند٬ از اينکه بايد به اين نوع مسائل رسيدگي کرد و علل اين جرايم را پيدا کرد٬ صحبت ميکنند. در سايت حکومتي بازتاب از اينکه مردم ميگويند دانه درشتها حتي به دادگاه برده نميشوند و جوانان عادي فورا به اعدام محکوم ميشوند٬ حرف ميزنند.

اعدام در ملا عام و حضور تماشاگران در محل٬ اين بار در سايتهاي اينترنتي بهانه اي شده است که تعدادي به مردم حمله کنند و بعضي اين حکومت را لايق آن مردم اعلام ميکنند. هدف رژيم اساسا دامن زدن به چنين فضايي است. اما مردم و کساني که به محل اعدامها ميروند٬ شروع به اعتراض ميکنند و سايت بازتاب امروز مقاله اي نوشته که در آن گفته٬ خودتان گفتيد قدرت عمل بخرج دهيم و وقتي اعدام ميکنيم٬ اعتراض ميکنيد؟


اعدام در ملا عام از طرف رژيم اسلامي براي دامن زدن به وحشت و ساکت کردن مردم است و رژيم اسلامي برايش ابدا اهميتي ندارد که تاثيرات رواني اين جنايت در ملا عام بر روي کودکان و جوانان و مردم چيست؟ کميته بين المللي عليه اعدام خواهان عدم حضورمردم در اين صحنه هاي فجيع و اعتراض به اين جنايات بهر شکل ممکن است. ما بايد به اين فاجعه پايان دهيم. ما بايد به اعدام ها در ايران به اشکال گوناگون اعتراض کنيم.


اعدام در ملا عام امروز در تهران يک واقعه مهم است و به مباحثي د رمورد فقر و نداري و خشونت در جامعه و علل اين جرايم و خشونت ها دامن زده و حکومت ميداند که انگشت اتهام در همه اين موارد بسوي اين دستگاه جنايت و رذالت اسلامي است.

سکوت نهادهاي بين المللي در مقابل موج جديد خونريزي حکومت اسلامي
نهادهاي بين المللي و اتحاديه اروپا و سازمان ملل در مورد روند خطرناک اعدام دهها نفر در دو هفته اخيردرايران اساسا سکوت کرده اند.


روي سخن ما به نهادهاي بين المللي است. تاکي سکوت ميکنيد٬ تا کي شاهد اين همه جنايت و اعدام و قتل جوانان در ايران هستيد٬ تا کي در مقابل دستگيري و شکنجه فعالين سياسي٬ به بند کشيدن رهبران کارگري و رهبران دانشجويي سکوت ميکنيد و اعلام نميکنيد که اينها جنايتکاران عليه بشريت هستند و بايد از همه نهادهاي بين المللي اخراج شوند.
آقاي مارتين شولتز و بان کي مون و همه سران نهادهاي بين المللي و همه روساي دولتها در اتحاديه اروپا و ...


جمهوري اسلامي ايران در يک هفته گذشته حداقل ده نفر را در ملا عام اعدام کرد و تعداد بيشتري را در زندانها کشت. اين روند خطرناک ادامه دارد چرا که ميترسند مردم گرسنه و به بند کشيده شورش کنند و شما همه ميدانيد که با به زير کشيدن اين حکومت معادلات در منطقه خاورميانه عوض ميشود. و دقيقا بهمين دليل با اين لاشه گنديده و متعفن کنار مي آييد.

خودشان همين هفته نوشتند که خدا گريزي و مذهب گريزي و دست کشيدن از اسلام در بين جوانان بصورت سونامي در آمده و بهمديگر هشدار دادند و از اصلاح طلبان هميشه در صحنه و مدافع دين و حکومت اسلامي و از "روشنفکران ديني"! دعوت کردند مجددا به صحنه آمده و فکري بحال اين سونامي بکنند. لابد سروش و گنجي و شرکا کفش و کلاه کرده وبراي نجات حکومت اسلامي اشان و " اصل اسلام" شروع به توجيه اسلام و جنايات اسلامي خواهند کرد.خانمها و آقايان !

 


مماشات و چشم فرو بستن به اين جنايات کافي است. سفارتخانه هاي اين حکومت را ببنديد و اعلام کنيد که قاتلان مردم ايران را به عنوان حکومت به رسميت نمي شناسيد. اين به نفع خودتان نيز هست.

کميته بين المللي عليه اعدام از همه سازمانهاي سياسي٬ نهادهاي عليه اعدام و احزاب اپوزيسيون دعوت ميکند که متحدانه به سازمانهاي بين المللي و اتحاديه اروپا و سازمان ملل فشار آورده از آنها بخواهند که اعلام کنند حکومت اسلامي قاتل مردم ايران است و روابط ديپلماتيک با اين حکومت بايد فورا قطع شود. اين امکان پذير است اگر همه وارد اين صحنه شوند و اگر همه به اين موج وحشتناک اعدامها و اعدام در ملا عام اعتراض کنند و بگويند ديگر بس است.

 


کميته بين المللي عليه اعدام
۲۰ ژانويه ۲۰۱٣

Mina Ahadi
International Committee against Execution
International Committee against Stoning
minnaahadi@gmail.com
Tel: 0049 (0) 1775692413
http://notonemoreexecution.org
http://stopstonningnow.com/wpress/

 

 

 

 

بازگشت به صفحه اصلی