بازگشت به صفحه اصلی                             

علیه تبعیض
سازمان دفاع از حقوق زن در ایران

 

 

 


مهساي شش ساله، قرباني تازه کودک آزاري
 


اعتماد. گروه حوادث؛ پزشکان براي نجات دختر بچه شش ساله يي که به خاطر ضربات چاقوي ناپدري در بخش مراقبت هاي ويژه بيمارستان بستري شده است، تلاش مي کنند.

اين کودک که مهسا نام دارد چند روز قبل توسط مادرش به بيمارستان شهيد مدني کرج منتقل و در همان لحظات اوليه به دليل وخامت حالش در بخش آي سي يو بستري شد. معاينه هاي اوليه پزشکان نشان داد اين کودک به دليل ضربات چاقو که بر بدنش وارد شده از ناحيه کمر و ران ها دچار پارگي هاي عميق شده و خونريزي شديدي دارد. همچنين آثار سوختگي نيز روي بدن مهسا وجود داشت که نشان مي داد اين کودک بارها با ته سيگار سوزانده شده است. با توجه به وضعيت حاد اين کودک مادر وي در مورد اينکه چرا دخترش دچار چنين وضعيتي شده است، گفت؛ مدتي قبل با مردي به نام ک ازدواج کردم. او گفته بود با فرزندان من مشکلي ندارد اما نمي دانم چرا مهسا را اين طور آزار داده است. زماني که من به خانه رسيدم و ديدم چه بلايي سر دخترم آمده است او را به بيمارستان رساندم. تحقيقات بعدي ماموران مشخص کرد مادر مهسا به جز اين دختر دو فرزند ديگر هم دارد که با او زندگي مي کنند بنابراين با توجه به شکايت مادر دختربچه، ماموران به خانه ناپدري مهسا رفتند و او را دستگير کردند. با انتقال اين مرد به بازداشتگاه فرزندان ديگر مادر مهسا نيز به بهزيستي منتقل شدند تا در خطر نباشند.به گزارش مهر-مهسا کودک شش ساله- اکنون در وضعيت بسيار بدي قرار دارد و تا زماني که وي در بخش مراقبت هاي ويژه بستري است هيچ کس به جز مادرش حق ندارد با او ملاقات کند.

پزشکان اعلام کرده اند براي نجات جان اين کودک تمام تلاش خود را به کار مي گيرند. البته مهسا بايد چندين بار تحت عمل جراحي قرار گيرد و در حال حاضر نمي توان در مورد اينکه او به طور کامل سلامتي اش را باز خواهد يافت يا خير، اظهارنظر کرد.مادر مهسا در اين باره گفت؛ پزشکان مي گويند مهسا در وضعيت بسيار خطرناکي است و ضربات چاقو که به کمر او وارد شده سلامتي او را به طور جدي به خطر انداخته است. وي که به شدت گريه مي کرد، ادامه داد؛ مهسا دختر بسيار آرامي بود و هيچ کاري با ک نداشت. نمي دانم او چطور توانسته با يک دختر بچه که بدن نحيفي هم دارد چنين رفتاري بکند.

وي افزود؛ من از شوهرم شکايت دارم و تحت هيچ شرايطي حاضر نيستم نسبت به کاري که در مورد فرزندم کرده است، گذشت کنم.

اين در حالي است که خانواده ک تلاش خود را براي جلب رضايت مادر مهسا آغاز کرده اند و از وي مي خواهند با اعلام گذشت مقدمات آزادي متهم را فراهم کند. در سوي ديگر و خارج از بيمارستان، ماموران تحقيقات ويژه يي را از متهم پرونده آغاز کرده اند و ک تا زمان مشخص شدن وضعيت اين کودک در بازداشت خواهد بود.

مهسا دومين کودکي است که از ابتداي سال جاري تاکنون خبر شکنجه او منتشر شده است. پيش از اين نيز دختري هفت ساله به نام عارفه که از سوي پدر و نامادري اش به شدت مورد آزار قرار گرفته بود خبرساز شد و بازپرس دادسراي ناحيه يک تهران بعد از بازجويي از پدر اين دختربچه، او را با قرار وثيقه راهي زندان کرد.

 

 

 

 


بازگشت به صفحه اصلی