بازگشت به صفحه اصلی

علیه تبعیض
سازمان دفاع از حقوق زن در ایران

 

 

 

"هشت مارس" و برنامه های موفق در ايتاليا با حضور "مرسده قائدی" چهره معروف مقاومت در زندانهای حکومت اسلامی

 

 

هشت مارس و برنامه هاي بسيار موفق در ايتاليا از طرف کميته ندا دي با نمايش فيلم و سخنراني٬ با حضور مرسده قائدي چهره معروف مقاومت در زندانهاي حکومت اسلامي

مرسده قائدي هشت سال زنداني سياسي بوده و سه نفر از اعضاي خانواده اش در سال شصت تيرباران شده اند. او در زندانهاي اوين، قزل حصار و کميته مشترک بوده و شکنجه و اعدام و جنايات حکومت اسلامي را از نزديک ديده و تجربه کرده است. سي سال بعد از اين جنايات مردم مهربان ايتاليا به حرفهاي اين زن مقاوم گوش داده و به همراه او اعلام کردند که از مبارزات زنان در ايران دفاع ميکنند.

اين بار ايتاليا قلب بزرگ خود را به زنان در ايران و مبارزات زنان در کشورهاي اسلام زده نشان داد. سه روز تمام در چندين شهر ايتاليا صدها نفر به تماشاي فيلم دوچرخه سبز نشستند. فيلمي از يک کارگردان زن عربستان سعودي که نشان ميدهد چگونه حتي دوچرخه سواري براي کودکان دختر و زنان در اين کشور ممنوع است. چرا که در عربستان نيز قوانين اسلامي حاکم است. مردم ايتاليا ديدند که چگونه به دليل مذهب اسلام و فرهنگ و سنتهاي ضد زن٬ دختران و زنان از ابتدايي ترين حقوق خود محروم هستند. سپس صدها نفر از مردم مشتاق و علاقمند پاي صحبتهاي مرسده و نماينده يک نهاد مدافع حقوق زن از ايتاليا نشستند و با احترام فراوان به صحبتهاي زني گوش دادند که سالها در زندان حکومت اسلامي بوده٬ و سه نفر از عزيزان او به دست اين حکومت اعدام شده اند. داستان مقاومت و قهرماني زناني که با ايستادگي خود مردم به احترام آنها از جا بلند شده و براي آنها ابراز احساسات می کنند. مرسده قائدي را مردم ايتاليا در آغوش گرفته و دختران جوان زيادي به او گفتند تو بما ياد دادي چگونه ميتوان مقاوم بود و از حقوق انساني دفاع کرد. برنامه های هشت مارس ايتاليا که به دعوت کميته ندا دي و با زحمات فراوان طاهر جعفرزاده و همکاران او تهيه ديده شده بود شامل اين ها بود:

روز ٧ مارس در کتابخانه شهر مرسده قائدي و طاهر جعفرزاده با دو روزنامه محلی مصاحبه انجام دادند که در سایت های اینترنتی هم انعکاس داشت.
همان روز ١٠ دقیقه مرسده با یک شبکه تلويزيوني به اسم "پي ان باکس" د رمورد حقوق زنان و اسلام صحبت کرد٬ شبکه تلويزيوني سرشناسي که از اين طريق کوشيد درمورد حقوق زنان و اسلام افشاگري کند.

در روز ٨ مارس فیلم دوچرخه سبز در تتاتر شهر نشان داده شد که بیش از ٥٠٠ نفر دانش آموزان در آن جلسه شرکت داشتند و بعداز فیلم مرسده در مورد رندگی خود صحبت کرد و سپس در مورد حقوق زن و اسلام به مدت یک ساعت بحث و گفتگو شد.

عصر همان روز در سینما "زرو" در شهر پردونونه مجددا فیلم دوچرخه سبز به نمایش در آمد. صندلی های سینما پر بود و تعدادی پشت در ماندند. در مورد اینکه چرا زنان نمی توانند دوچرخه سواری کنند و درباه موقعیت زن و اسلام صحبت شد. مرسده قائدي در اين برنامه از مبارزات زنان ایران از روز به قدرت رسیدن حکومت اسلامی تا به امروز صحبت کرد.

٩ مارس فیلم دو چرخه سبز دوباره در همان سینما نمایش داده که بیش از ٥٠٠ نفر شرکت داشتند.
یکی از سوالهايی که همه جا از مرسده می پرسیدند در مورد بهار عرب و مو قعیت زنان و این انقلابات بود و اينکه آيا اين مبارزات نتيجه دارد و به پیروزي خواهند رسيد یا نه؟
مرسده قائدي از مبارزات زنان مصر و تونس صحبت کرد و گفت آنها تجربه مردم ايران را دارند و کوتاه نمی آیند. در یکی از این جلسات مرسده در مورد ابعاد بين المللي فعاليت علیه جمهوری اسلامی و در دفاع از حقوق زنان و مردم ایران و از اينکه همزمان دوستان او در فرانکفورت آلمان با حضور شخصيتهاي سرشناس جهاني کنفرانس بين الملي عليه شريعه سازمان داده اند٬ حرف زد.
از مرسده بعد از شنيدن داستان زندگيش در مورد زندگی شخصی او سوال ميکردند. سوالهای جالبی از جمله آیا خسته نشده است، آیا از فعالیت علنی علیه جمهوی اسلامی ترسی ندارد و آیا مذهب دارد یا نه؟ آیا در خانواده اش تربیت اسلامی شد ه یانه؟ در خیلی از موارد پاسخهاي مرسده باعث ميشد برايش دست بزنند.
یکی از دانش آموزان به مرسده گفت خیلی خوشحالم که حرفهای شما را شیندم چون ما از کشورهای دیگر اطلاعات کمی داریم. در ضمن شما زنی بسیار قوی هستید. از شما یاد گرفتیم که ما می توانیم کارهای زیادی بکنیم.

آخرین برنامه مرسده صبح روز دوشنبه ١١ مارس حضور در یک برنامه زنده از تلویزیون سراسری بنام "کانال ايتاليا" بود که همراه با طاهر جعفرزاده در این برنامه شرکت کرد.
در طول سه روز اقامت در ایتالیا چندين روزنامه با مرسده و طاهر جعفرزاده مصاحبه کردند که گزارش آنها را بعدا به اطلاع خواهيم رساند. اين برنامه ها که با استقبال مردم روبرو شد يکبار ديگر همبستگي مبارزاتي مردم ایتالیا با زنان و مردم ایران را نشان داد.


کميته ندا دي
۱۲ مارس ۲۰۱٣

 

     منبع خبر: سایت روزنه

 

بازگشت به صفحه اصلی