بازگشت به صفحه اصلی                      

علیه تبعیض
سازمان دفاع از حقوق زن در ایران

 

 

 

 

مصطفی صابر: انقلاب در تونس!؟

 

 

 

جمعه 14 ژانویه 2011 بدنبال یکماه تظاهرات در شهرهای مختلف تونس، "زین العابدین بن علی" رئیس جمهور این کشور بعد از 23 سال دیکتاتوری با عجله کابینه اش را منحل و به عربستان سعودی فرار کرد. این میتواند تازه شروع یک انقلاب و تحولات پر دامنه در تونس باشد. تا همینجا خبر فرار دیکتاتور تونس، موج وسیع شادی مردم را در نقاط مختلف، بویژه در "جهان عرب" و البته در ایران، دامن زده است.

 

خیزش اخیر بدنبال خودسوزی جوانی آغاز شد که چند هفته پیش در اعتراض به حمله پلیس به دکه میوه فروشی اش خود را به آتش کشید. تظاهرات ها علیه بیکاری، گرانی مواد غذایی، فساد دولتی و برای آزادی های سیاسی در شهرهای مختلف تونس بالا گرفت و با وحشیگری نیروهای نظامی تونس روبرو شد. دهها نفر در این مبارزات جان باختنند، حکومت نظامی اعلام نشده برقرار شد، تعداد زیادی دستگیر شدند، ولی اعتراضات دمبدم گسترده تر شد و معترضین خواهان برکناری "بن علی" شدند. مردم کارگر و زحمتکش، معلمان، دانشجوبان و دانش آموزان و وکلای دادگستری در این حرکات شرکت داشتند و در خیابانها جوانان صحنه هایی بسیار شبیه انقلاب 88 مردم ایران علیه جمهوری اسلامی آفریدند.

 

اکنون در تونس "وضعیت فوق العاده" اعلام شده و حکومت نظامی رسمی در همه جا برقرار است. "محمد الغنوشی" نخست وزیر بن علی قدرت را در دست گرفته و وعده داده است که بزودی انتخابات برپا خواهد کرد. ظاهرا هیات حاکمه تونس در توافق با حامیان خود در غرب تلاش میکند تا با کنار کشیدن بن علی از جلوی صحنه و دادن وعده و وعیدهای توخالی اوضاع را آرام کند و شرایط فائق آمدن بر بحران انقلابی فعلی و سرکار آمدن یک دیکتاتوری دیگر را فراهم کند. اما دروه اینگونه نقشه ها سپری شده و بعید به نظر میرسد که بتواند توده های انقلابی و معترض را که طعم قدرت خود و اولین ثمره آن را چشیده اند، به خانه بفرستد.

 

آنچه موجب نگرانی سران دنیاست، تکثیر و تکرار حرکت مردم تونس بویژه در کشورهای عربی است. بقول یک وبلاگ نویس عرب اکنون "خیابانهای عربی" در مقابل دیکتاتورهای رنگارنگش احساس قدرت میکند! اما نه فقط "خیابانهای عربی" به جنب و جوش افتاده، بلکه در ایران در همین فاصله کوتاه بسیاری در فیسبوک و شبکه های انترنتی و از طریق خط تلفن رادیوها و تلویزیونها، پیروزی مردم تونس در فراری دادن دیکتاتور 23 ساله را تبریک میگویند و برای سران جمهوری اسلامی خط و نشان میکشند. بزودی خیابانهای تهران و دیگر شهرهای ایران پژواک صدای خود را که اکنون تا تونس رسیده است با صلابتی بیشتر باز خواهد شنید. یعنی مردم مثل تونس علیه بیکاری و فلاکت و فساد و جنایت به میدان خواهند آمد و نه فقط رئیس جمهور که کل نظام اسلامی نکبت و سرکوب و استثمار حاکم را فراری خواهند داد.

 

 

14 ژانویه 2011


 

 

بازگشت به صفحه اصلی