بازگشت به صفحه اصلی                      

علیه تبعیض
سازمان دفاع از حقوق زن در ایران

 

 

مردم آزادیخواه و شرافتمند! جای فرزندان ما در زندان نیست!

 

 

 

اعتراض وسیع علیه رفتارهای غیر انسانی با زندانیان سیاسی اسیر در سیاهچالهای مخوف جمهوری اسلامی در سراسر جهان رو به افزایش است! نگرانی عمیق از رفتارهای خشن٬ غیر انسانی و سرکوب وحشیانه ابتدایی ترین خواسته ای زندانیان سیاسی از سوی دستگاههای امنیتی و قضایی جمهوری اسلامی شدت بیسابقه ای یافته است. ماههاست که حاکمیت سیاه اسلامی در وحشت از اوجگیری مبارزات مردم٬ برای فرونشاندن صدای رسای میلیونها مردمی که جمهوری اسلامی را نمی خواهند٬ دور تازه ای از خشونتهای سازمان یافته دولتی را در زندانها آغاز کرده است. اینک فقط این خیابانها نیستند که با حکومت نظامی اعلام نشده وحشت بی پایان جمهوری اسلامی را از سقوط حتمی نمایان میکنند. بلکه زندانهایی که ابزار اصلی حکومت ترور و سرکوب هستند نیز برای جمهوری اسلامی به عرصه ای دیگر از رو در روریی و نبردی جدی بدل شده است! مبارزه قهرمانانه صدها زندانی سیاسی دیوارهای قطور ارعاب را درهم می شکند و جمهوری را به مصاف میطلبد! جهان متمدن با شگفتی و تحسین بی مانند شاهد نمایش اقتدار فرزندان مردم در سیاهچالهای مخوف حکومت اسلامی است!

 

تمامی دستگاه سرکوب وتجربه خونین بد رفتاری و آزار و اذیت سیستماتیک با زندانیان سیاسی بسیج شده است تا موج اعتراض ومقاومت قهرمانانه عظیمی را که مبارزات مردم دارد به پیش میراند٬ با تهاجم و کشتار٬ خاموش سازد. اما نبرد بی امان مردم درداخل و خارج زندانهای اسلامی یکدم فروکش نمی کند!

 

رفتارهای توهین آمیز زندانبانان و عوامل وزرات اطلاعات در سازمان دادن انواع تحقیر و حتک حرمت٬ زیر پا گذاشتن ابتدایی ترین نرمهای شناخته شده در رفتار با زندانیان بارھا زندانيان را مجبور به اعتصاب غذا كرده است. سه هفته پيش هفده زندانی سیاسی در بند ٣٥۰ زندان اوین دست به اعتصاب غذا زدند كه هفته گذشته همه اين زندانيان به جز کیوان صميمى ۶۲ ساله كه به شش سال حبس تعزیری محکوم شده است به اعتصاب غذاى خود پايان دادند. كيوان صميمى اعلام كرده است تا انتقال هم بنديهايش به بند عمومى و اجازه ملاقات به آنها به اعتصاب غذايش ادامه خواهد داد. جان كيوان درخطر جدی قرار دارد. لازم به ذكر است است از ١٦ نفر زندانى سياسى كه اخيرا به اعتصاب غذايشان پايان دادند خبرى در دست نيست و تا حال با خانواده هايشان ملاقات نداشته اند۔

 

شروطی ابتدایی که زندانیان سیاسی برای پایان دادن به اعتصاب غذای خود اعلام کرده بودند گواه رفتار خشن و غیر انسانی است که در زندانهای جمهوری اسلامی حاکم است!

 

اولین شرط زندانیان ، رعايت کامل حقوق زندانيان براساس آيين نامه سازمان زندانها و خاتمه دادن به سرکوب٬ شکنجه جسمی و روانی زندانیان و پایان دادن به توهين و بی حرمتی است؛از جمله آزادی سريع و بدون قيد و شرط "بابک بردبار" است. وی عکاس خبری است٬ پیشتر اعلام شده بود که قرار آزادی وی صادرشده است.

 

دومین شرط؛ بازگرداندن کلیه زندانیان از سلول انفرادی به بندهای عممومی و حق استفاده از نشريه و کتاب است.

 

سومین شرط؛ کلیه زندانبانان متجاوز باید مجازات گردند. همه آنان شناسايى شده اند و شاکی خصوصی دارند.

 

چهارمین شرط زندانیان، کاهش تعداد زندانیان در سلولها و بندها٬ افزایش زمان استفاده از تلفن برای تماس با بستگانشان و تامین امکانات بهداشتی و درمانی برای همه زندانیان است.

 

پنجمین شرط٬ اجرای فوری و کامل قوانین مربوط با زندانیان است.

 

 

بنا به اخباری که از زندان اوین به ما رسیده است٬ مامورین بهداری٬ بجای درمان و رسیدگی به وضعیت اضطراری زندانیان سیاسی اعتصاب کننده به توهین و آزار آنان پرداخته اند و به آنها اجازه ملاقات و تماس تلفنى با خانواده هايشان داده نشده است.

کمیته مبارزه برای آزادی زندانیان سیاسی از اعتراض و مبارزه زندانيان عليه شرايط غير انسانى زندان قاطعانه حمايت ميكند اما در عين حال اعلام ميكند كه اعتصاب غذا روش اعتراض مناسبى نيست. اعتصاب غذا جز اینکه زندانيان را به سوى مرگ تدريجى سوق داده و نیروی مقاومت زندانیان را کاهش بدهد٬ تاثیر دیگری نخواهد داشت!

 

 

مردم شرافتمند! خانواده زندانیان سیاسی؛

رژیمی که با بند وشلاق و انفرادی و سرکوب خود را سرپا نگهداشته است٬ از وحشت حضور ما در مقابل بیدادگاهها و اسارتگاههایش برخود می لرزد٬ تاب مقاومت در مقابل هجوم ما را نخواهد داشت. جای فرزندان ما درزندان نیست!

 

جمهوری اسلامی مسٸول مستقیم عواقب و اتفاقاتی ست که در زندانهایش در شرف تکوین است. تجمع و اعتراض هر چه وسیعتر و شبانه روزی در مقابل زندانها و گسترش اعتراضات جهانى موثرترين راه حمايت از زندانيان سياسى و خواسته هايشان ميباشد.

 

اعزام تیمهای پزشکی بین المللی برای رسیدگی به نيازهاى پزشکی در زندانها یک فوریت اضطراری است! حضور فوری نهاد حقوق بشر سازمان ملل برای رسیدگی اضطراری به وضعیت زندانها در ایران و معرفی عاملین و آمرین این توحش لجام گسیخته و محاکمه آنان در دادگاههای صالحه بین المللی اولین اقدامی است که میتواند خانواده های زندانیان سیاسی را اندکی آرامش بخشد.

 

 

آزادی بیدرنگ و بی قید وشرط کلیه زندانیان سیاسی اولین خواست خانواده های آنان است!

 

کمیته مبارزه برای آزادی زندانیان سیاسی

٢٣ مرداد ماه ١٣۸۹

چهاردهم اوت ۲۰١۰

 

 

--

--------------------

Campaign to Free Political Prisoners in Iran(CFPPI)

 

Shiva Mahbobi

Campaign Organiser

 

Address:CFPPI

BM Box 6754, London WC1N 3XX, U.K.

Tel: +44 (0) 7984445278

www.iranpoliticalprisoners.com

http://cfppi.blogspot.com

 

freepoliticalprisoners@gmail.com آدرس ایمیل جهت جلوگیری از رباتهای هرزنامه محافظت شده اند، جهت مشاهده آنها شما نیاز به فعال ساختن جاوا اسکریپت دارید

zendani.tv@gmail.com

 


 

 

 

 

بازگشت به صفحه اصلی